Giới thiệu

Trường THCS Hồng Bàng được thành lập từ năm 1974, trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của lãnh đạo các cấp, sự ủng hộ nhiệt thành của các thế hệ phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội, các cơ quan đơn vị kết nghĩa sự nỗ lực cố gẵng của các thế hệ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã có những bước tiến vững chắc, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng.

xem thêm
Đoàn đại biểuSlide 2

Chúng ta biết rằng đường tròn Euler của tam giác là đường tròn đi qua chín điểm : các trung điểm các cạnh của tam giác; các chân đường cao hạ từ ba đỉnh của tam giác xuống cạnh đối diện; các trung điểm của các đoạn thẳng nối trực tâm của tam giác tới các đỉnh. Bài viết này xin trình bày một số bài toán liên quan tới đường tròn đặc biệt này

Thông báo7/8/2011 12:0 0:00 AM
xem thêm

Nội dung chưa được cập nhật